festvåning

Festvåning

Televerkets överdragsstation låg nordväst om korsningen mellan gamla Riksettan (väg 800) och vägen till Västerljung (Västerleden, väg 782). Den byggdes på 1920-talet för den långväga telefontrafiken och är känd för att ”heta linjen” mellan Washington och Moskva passerade där, för vidare passage i kabel till Hållsviken, Gotland och Baltikum. Och det är här vi bedriver våra inspirerande kurser och gör våra blomsterdekorationer.

Lokalerna går även att hyra och passar bra till dig som söker något lite annorlunda.
Ljuset är fantastiskt i den charmiga verkstadslokalen och i det vackra vindsrummet, båda med oändliga möjligheter.